CYMRYD RHAN

Os hoffech chi gymryd rhan yn natblygiad creadigol er mwyn helpu i siapio GALWAD neu loywi eich sgiliau a’ch profiadau eich hun, mae llwyth o gyfleoedd ar gael ar draws sectorau a sgiliau gwahanol y prosiect.

 

Rydym am sicrhau bod ein proses recriwtio wedi'i theilwra i'r unigolyn felly os gallwn wneud unrhyw beth i gefnogi'ch profiad, neu os hoffech ofyn am fformatau pellach, cysylltwch â recriwtio@collective.cymru

GALWAD AGORED: GWASANAETHAU CYNHYRCHU FFILMIAU – DOGFEN

Cliciwch yma i weld.