Close-up of a tree trunk in a forest, taken from below.

LLYFRGELL

Mae GALWAD wedi’i ysbrydoli gan ymchwil a syniadau am y dyfodol – o wyddoniaeth hinsawdd i gyfiawnder cymdeithasol, o arloesi technolegol i ffasiwn cynaliadwy. Mae ein rhaglen ysgolion – Wythnos yn y Dyfodol – wedi’i datblygu gydag Eco-Sgolion ledled Cymru a bydd adnoddau ysgolion ar gael i’w llwytho i lawr am ddim o 19 Medi ymlaen. Bydd adnoddau pellach ar gael o fis Medi 2022 ymlaen gan gynnwys newyddiaduraeth dinasyddion Ystafell Newyddion y Bobl ar syniadau am y dyfodol, adnoddau gan Gomisiwn Cenedlaethau’r Dyfodol a Chanolfan y Dechnoleg Amgen lle gallwch gael rhagor o wybodaeth am rai o’r syniadau allweddol sy’n cael eu harchwilio yn GALWAD.

YN YR ADRAN HON

Building Worlds header image (2).png
Ensemble young cast on set GALWAD drama Photo Kirsten McTernan
Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Spotify
COFRESTRWCH I DDILYN Y STORI

Diolch am ddilyn