Y BROSES

Wedi’u hysbrydoli gan arbenigedd byd-eang yn amodau hinsoddol, technolegol a chymdeithasol ar gyfer y dyfodol, mae cymunedau ledled Cymru wedi bod yn dychmygu bywyd yn 2052, gan greu ‘byd-stori’ GALWAD.

Arweinir y broses hon o 'adeiladu byd' (lle dychmygir bydoedd ffuglennol, ond credadwy) gan Alex McDowell, dylunydd cynhyrchu Minority Report ac Experimental Design Studio, gyda 120 o bobl ar-lein ac ar draws Cymru ym Machynlleth, Blaenau Ffestiniog, Merthyr Tudful ac Abertawe.

Cefnogwyd yr 'adeiladwyr byd' gan rwydwaith o bartneriaid cymunedol gan gynnwys Citizens Cymru, Celfyddydau Anabledd Cymru, CellB (Blaenau Ffestiniog), yr Ymddiriedolaeth Hamdden (Merthyr Tudful), Tîm Cymorth Ieuenctid Lleiafrifoedd Ethnig (EYST) yn Abertawe, a dan ofal Ganolfan Dechnoleg Amgen (Machynlleth), cwmni theatr Frân Wen a Experimental Design Studio (California).

Bydd byd stori 2052 yn sail i GALWAD: math newydd stori aml-blatfform, amlieithog a ddaw yn fyw trwy gydweithrediad unigryw rhwng cymunedau Cymreig, talent greadigol eithriadol mewn dylunio cynhyrchu, technoleg greadigol, perfformiad byw, dylunio sain a theledu ac ymchwil a gydnabyddir yn fyd-eang yn yr amodau y gallem eu hwynebu yn y dyfodol.

Darganfyddwch sut i gymryd rhan yn GALWAD.