Galwad34.jpg

EIN PWYLLGOR PROSIECT

Mae ein Pwyllgor Prosiect yn cynghori ac yn arwain ein tîm. Maent yn cynnwys cynghorwyr ym maes newyddiaduraeth a newyddion dinasyddion, cyfiawnder ac addysg gymdeithasol a hiliol, artistiaid annibynnol a chynhyrchwyr theatr, technoleg greadigol a’r cyfryngau, gwaith cymorth ieuenctid, hawliau ffoaduriaid a mudol, cyfiawnder hinsawdd a datblygu cynaliadwy, busnes a datblygu economaidd.

 

Bethan Cousins – Cyfarwyddwr Busnes Newydd gyda Banc Datblygu Cymru. Graddiodd Bethan yn y gyfraith ac mae’n Gymrawd Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig. Mae hi’n Ymddiriedolwr yn Theatr Genedlaethol Cymru ers dros 6 blynedd, gan gadeirio eu Pwyllgor Cyllid.

 

Charlotte Williams OBE – academydd, awdur ac ymgyrchydd. Charlotte yw cyd-olygydd y testun arloesol A Tolerant Nation? Revisiting Ethnic Diversity in a devolved Wales ac enillodd ei chofiant, Sugar and Slate, wobr Llyfr y Flwyddyn Cymru yn 2003.

 

Pryderi ap Rhisiart - Rheolwr Gyfarwyddwr Parc Gwyddoniaeth Menai (M-SParc). Cafodd Pryderi ei eni a’i fagu ar Benrhyn Llŷn, ac mae wedi gweithio i Lywodraeth Leol yn y gorffennol ac wedi bod yn gysylltiedig â nifer o fusnesau o 16 oed ymlaen.

 

Rocio Cifuentes – Prif Weithredwr EYST Cymru. Mae Rocio wedi arwain a datblygu’r sefydliad ers ei greu yn 2005. Mae hi’n aelod o fwrdd CGGC ac yn Gadeirydd Cynghrair Ffoaduriaid Cymru ac mae hi wedi ennill sawl gwobr am ei gwaith, gan gynnwys gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig gan Gyngor Mwslimaidd Cymru. 

 

Ruth Fabby – Cyfarwyddwr Celfyddydau Anabledd Cymru. Mae Ruth yn arwain y sefydliad i gefnogi Cymru greadigol a chyfartal lle mae pobl anabl a Byddar yn hanfodol i gelfyddydau’r genedl. Roedd hi’n arfer bod yn sylfaenydd a Chyfarwyddwr Artistig DaDaFest, un o’r gwyliau celfyddydau mwyaf llwyddiannus yn y byd i bobl anabl. 

 

Sara Pepper OBE – arweinydd diwylliannol sydd wedi ennill gwobrau a Chyfarwyddwr yr Economi Greadigol ym Mhrifysgol Caerdydd. Cafodd Sara OBE yn Rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines yn 2021 am wasanaethau i’r Economi Greadigol.

 

Shirish Kulkarni – newyddiaddurwr, ymchwilydd a threfnydd cymunedol sydd wedi ennill gwobrau. Ar hyn o bryd mae Shirish yn ymchwilio i ffurfiau newydd o adrodd straeon ac yn helpu i adeiladu Menter Ystafell Newyddion y Bobl yn y Ganolfan Newyddiaduraeth Ymchwiliol.

 

Sian Doyle – Ymddiriedolwr Theatr Genedlaethol Cymru ac Aelod Annibynnol ar gyfer Iechyd a Gofal Digidol Cymru. Mae Sian yn siarad Cymraeg yn rhugl ac mae wedi gweithio fel Rheolwr Gyfarwyddwr busnes TalkTalk Consumer a Chyfarwyddwr Manwerthu Orange, EE a BT.