top of page
A young woman speaking as part of a group discussion.

CREU BYDOEDD

Wedi’u hysbrydoli gan arbenigedd byd-eang yn amodau hinsoddol, technolegol a chymdeithasol y deng mlynedd ar hugain nesaf, daeth 120 o bobl o gymunedau ledled Cymru ynghyd i ddychmygu bywyd yn 2052, er mwyn creu ‘byd stori’ GALWAD. Arweiniwyd y broses o ‘greu bydoedd’ (lle dychmygir bydoedd ffuglennol, ond credadwy ar gyfer ffilm neu gemau) gan Alex McDowell, dylunydd cynhyrchu Minority Report, ac Experimental Design Studio.

 

Defnyddiwyd yr adnodd adeiladu byd a grëwyd gan ddylunwyr, awduron a’r stiwdio greadigol, Peter&Paul, wrth wneud byd GALWAD yn 2052.

MEET THE WORLD-BUILDERS

bottom of page