top of page
A young woman speaking as part of a group discussion.

CREU BYDOEDD

Wedi’u hysbrydoli gan arbenigedd byd-eang yn amodau hinsoddol, technolegol a chymdeithasol y deng mlynedd ar hugain nesaf, daeth 120 o bobl o gymunedau ledled Cymru ynghyd i ddychmygu bywyd yn 2052, er mwyn creu ‘byd stori’ GALWAD. Arweiniwyd y broses o ‘greu bydoedd’ (lle dychmygir bydoedd ffuglennol, ond credadwy ar gyfer ffilm neu gemau) gan Alex McDowell, dylunydd cynhyrchu Minority Report, ac Experimental Design Studio.

 

Defnyddiwyd yr adnodd adeiladu byd a grëwyd gan ddylunwyr, awduron a’r stiwdio greadigol, Peter&Paul, wrth wneud byd GALWAD yn 2052.

A composite image showing the participants of all ages and backgrounds.
A composite image showing the participants of all ages and backgrounds.

Some of our world-builders. Photo by Mo Hassan.

press to zoom
A woman speaking at a round-table discussion....
A woman speaking at a round-table discussion....

World builder in Merthyr Tydfil. Photo by Mo Hassan.

press to zoom
An old man with a white beard standing up to speak to a group of people.
An old man with a white beard standing up to speak to a group of people.

World-builder in Merthyr Tydfil. Photo by Mo Hassan.

press to zoom
A composite image showing the participants of all ages and backgrounds.
A composite image showing the participants of all ages and backgrounds.

Some of our world-builders. Photo by Mo Hassan.

press to zoom
1/7

MEET THE WORLD-BUILDERS

bottom of page