EIN TÎM YSGRIFENNU

Mae’r 16 aelod dawnus o’n tîm ysgrifennu yn rhai o leisiau mwyaf disglair Cymru ym myd barddoniaeth, sgriptio a’r theatr. Mae GALWAD wedi dod â chasgliad o ysgrifenwyr at ei gilydd i sgriptio’r straeon, gan gynnwys:

Catherine Linstrum – awdures a chyfarwyddwr sy’n byw yng Nghymru. Mae Catherine eisoes wedi creu sawl ffilm fer, gan gynnwys NADGER a enillodd wobr BAFTA CYMRU. 
 
Ciaran Fitzgerald – awdur anabl newydd o Bort Talbot. Ar hyn o bryd mae Ciaran yn datblygu ei gomisiwn teledu cyntaf, The Special Ones, gyda Tiger Aspect Productions. 

Darragh Mortell – awdur a chyfarwyddwr o Gasnewydd. Mae ei waith yn cynnwys y ddrama I am Kanye West ar BBC Radio 4, SIEGE y gyfres pum rhan ar BBC Radio 4, a Peep Dish – a enillodd wobr yng Ngŵyl Ffilmiau Llundain. 

Edward Lee – awdur, perfformiwr a pherson creadigol aml-ddisgyblaeth sy’n byw yng Nghaerdydd. Mae gwaith Edward yn cynnwys ffilm fer a enwebwyd ar gyfer gwobr a drama a ysgrifennodd fel rhan o Gynllun Emerging Writers Theatr The Other Room. 

Emily Burnett – awdur newydd ac actores o Gaerdydd sydd wedi ennill BAFTA. Yn ddiweddar mae Emily wedi ysgrifennu drama ar gyfer BBC Radio 4 o'r enw H Is For Hair.

Eric Ngalle Charles – awdur, bardd, dramodydd ac ymgyrchydd hawliau dynol a aned yn Cameroon ond sydd bellach yn byw yng Nghymru. Dyfarnwyd Gwobr Cymru Greadigol 2017/18 i Eric am ei waith ar bynciau yn ymwneud â mudo, trawma a’r cof.

Fiona Maher – awdures a chyfarwyddwr a gyhoeddodd ei nofel gyntaf, The Last Changeling, yn 2013. Mae Fiona wedi ysgrifennu a chyfarwyddo nifer o ffilmiau byr, gan gynnwys The Wicca Man.

 

Greg Glover – awdur o Gasnewydd sydd wedi ennill gwobrau. Mae Greg yn un o Leisiau Nas Clywir Theatr Sherman a chafodd ei ddrama radio S*** Story ei darlledu ar BBC Radio 4 yn ddiweddar.
 
Hanna Jarman – awdur-cyfarwyddwr ac actor o Gaerdydd. Creodd a chyd-ysgrifennodd Hanna Merched Parchus ar gyfer S4C, gan gymryd prif ran hefyd yn y gyfres, sydd bellach yn cael ei dosbarthu i'r Almaen, y Swistir, a'r Eidal. 

 

Jamie Jones - awdur a chyfarwyddwr o Abertawe. Cafodd ffilm nodwedd gyntaf Jamie, Obey, ei dewis ar gyfer Gŵyl Ffilm Tribeca 2018, gan ennill ‘sinematograffi gorau’, ac enillodd wobr BAFTA Cymru ar gyfer ‘cyfarwyddwr torri trwodd’ mewn perthynas â'r un gwaith. 

 

Katie Elin-Salt – actores ac awdures o Ben-y-bont ar Ogwr. Mae drama gyntaf Katie, sef Sprinkles, yn cael ei dangos yn Theatr Clwyd ar hyn o bryd. Mae Katie yn aelod o Theatr Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr, Writers Lab Theatr Soho a’r grŵp o awduron benywaidd, Chippy Lane.

 

Marvin Thompson – bardd a aned yn Llundain sydd bellach yn byw yn Ne Cymru. Yn 2021 enillodd Gystadleuaeth Farddoniaeth Genedlaethol y Gymdeithas Farddoniaeth, y bardd croenliw cyntaf i ennill ers 1981. 

 

Matthew Evans – gwneuthurwr ffilmiau o Ynys Môn sydd wedi ennill gwobrau. Ar hyn o bryd mae Matthew yn cynhyrchu ei raglen ddogfen gyntaf, sef HAWFC: The Gym of Champions, a fydd yn cael ei rhyddhau yn nes ymlaen eleni.

 

Megan Angharad Hunter – awdures sy’n wreiddiol o Benygroes, Dyffryn Nantlle. Enillodd Megan Wobr Llyfr y Flwyddyn yn 2021 am ei nofel gyntaf, tu ôl i’r awyr (Y Lolfa, 2020) cyn cyhoeddi ei hail nofel, Cat (Y Lolfa, 2021).
 
Owen Sheers – bardd, awdur, dramodydd a chyflwynydd o’r Mynyddoedd Duon sydd wedi ennill sawl gwobr. Mae gwaith theatrig Owen yn cynnwys The Passion, sef drama Theatr Genedlaethol Cymru lle’r oedd Michael Sheen yn cyfarwyddo ac yn actio.
 
Steven Kavuma – awdur, cyfarwyddwr, ac eiriolwr dros amrywiaeth yn y diwydiant theatr. Mae Steven yn gyd-sylfaenydd Diversity School Initiative, sef ymgyrch sy’n mynd i’r afael â thangynrychiolaeth mewn ysgolion drama yn y DU. Yn 2020 cafodd ei gynnwys ar y rhestr The Stage 100 fel un o’r bobl fwyaf dylanwadol ym myd y theatr. 

 

Mae’r tîm ysgrifennu wedi’i gefnogi gan Owen Sheers a Kaite O’Reilly, dau awdur Cymreig sefydledig ar gyfer theatr a sgrin sy’n rhan o Bwyllgor Gwaith Creadigol GALWAD ac sy’n gweithio’n agos ar ddatblygu’r stori.

 

Mae’r ystafell awduron wedi’i hymdrochi ym myd 2052 a ddychmygwyd trwy broses gyd-greu gyda 120 o ‘adeiladwyr byd’ a weithiodd dros chwe wythnos yn hydref 2021 i ragweld Cymru yn 2052.