ADRODD STORI MEWN AMSER GO IAWN
DROS SAITH NIWRNOD
AR-LEIN, AR Y TELEDU, YN FYW O GYMRU

MAE'R DYFODOL YN GALW

26 MEDI -
2 HYDREF 2022

26 Medi 2022 – storm drydanol yn torri'n ddramatig dros Gymru. Mae'r amhosib yn digwydd – mae amser yn cracio, mae'r dyfodol yn cysylltu.

 

Mae Efa, merch 16 oed o Ferthyr Tudful, yn honni bod mwy na dim ond negeseuon wedi cyrraedd o 2052 – mae hi wedi cyfnewid lle gyda’i hunan 46 oed o 2052. Wrth i ni ddilyn ei thaith fyw ledled Cymru dros saith niwrnod, mae hi a’i ffrindiau yn eu harddegau mewn cyfyng-gyngor: beth i’w wneud pan fyddwch chi’n wynebu eich dyfodol eich hunan. Beth sydd gan 2052 i'w ddweud wrthon ni, ac ydyn ni’n mynd i wrando?

 

Gwyliwch GALWAD ar-lein ac ar y teledu (Sky Arts) o 26 Medi – 2 Hydref 2022

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Spotify

COFRESTRWCH I DDILYN Y STORI

Diolch am ddilyn