MAE GALWAD YN DOD MIS MEDI 2022. STORI I’N BRESENNOL, O'N DYFODOL.

AMDANOM NI

Ym mis Medi 2022, bydd GALWAD, sef stori sydd wedi'i gosod yn y dyfodol, yn datblygu ar draws drama deledu, llwyfannau digidol a digwyddiadau byw mewn tri lleoliad yng Nghymru- Blaenau Ffestiniog, Merthyr Tudful ac Abertawe dros saith diwrnod.

Mae GALWAD yn dod a dalent feiddgar Cymru mewn ffilm a theledu, technoleg greadigol a pherfformiad byw at eu gilydd gyda dychymyg cymunedau ledled Cymru ar gyfer math newydd o stori aml-blatfform, anl-ieithog ar gyfer ein bresennol.

Mae GALWAD yn weithred greadigol ac uchelgeisiol o ddychymyg Cymru, sydd wedi'i ysbrydoli gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a bydd yn gwahodd cynulleidfaoedd i archwilio cyfyng-gyngor moesol a phosibiliadau y dyfodol.