25.03.22 Anthony Matsena in Blaenau Ffestiniog. Photo by James O'Doherty (2).jpg

AMDANOM NI

Yn dod ym mis Medi 2022, mae GALWAD yn stori aml-lwyfan a fydd yn cael ei hadrodd ar sianeli digidol a darlledu a thrwy ddigwyddiadau byw yng Nghymru rhwng 26 Medi a 2 Hydref 2022.

Mae GALWAD yn asio ffurfiau confensiynol a digidol newydd o adrodd straeon i ffurfio math newydd o ddigwyddiad diwylliannol lle gwahoddir y gynulleidfa i ddilyn stori mewn amser real dros gyfnod o wythnos.

Mae GALWAD yn dod â dawn mwyaf beiddgar Cymru ym myd ffilm a theledu, technoleg greadigol a pherfformiadau byw ynghyd â dychymyg a thalentau cymunedau Cymreig i greu math newydd o stori aml-lwyfan, amlieithog ar gyfer ein hoes.
 
Yn weithred greadigol ac uchelgeisiol o ddychymyg cyfunol o Gymru a chan Gymru, mae GALWAD wedi’i hysbrydoli gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a bydd yn gwahodd cynulleidfaoedd i archwilio cyfyng-gyngor moesol a phosibiliadau math gwahanol o ddyfodol.