BETH YW’R CWMNI IFANC?

Mae Cwmni Ifanc GALWAD yn cynnwys 12 o bobl, rhwng 18 a 25 oed, wedi’u recriwtio drwy broses hygyrch, agored ac anffurfiol, yn canolbwyntio ar sgyrsiau nid meini prawf.
 

Bydd y rhwydwaith hwn o leisiau ifanc o bob rhan o Gymru, a gynullwyd mewn partneriaeth ag EYST, Dinasyddion Cymru, Franwen a Disability Arts Cymru, yn helpu i lunio ein prosiect, tra’n derbyn cymorth a hyfforddiant wedi’u teilwra’n arbennig. Bydd eich Cwmni Ifanc yn hanfodol wrth helpu i ddylanwadu a chyfathrebu GALWAD a bydd yn gweithio ar draws holl feysydd y prosiect gan gynnwys y celfyddydau, technoleg greadigol, cyfryngau ffilm a sgrin, newyddiaduraeth a gwyddor amgylcheddol/hinsawdd.


Darganfyddwch fwy am y 12 o bobl 18-25 oed sy’n gweithio gyda ni wrth wraidd GALWAD fel rhan o’n Cwmni Ifanc.