top of page
A member of the GALWAD film crew standing by a camera. Photo by Kirsten McTernan.

CREU GALWAD

Yn weithred greadigol ac uchelgeisiol o ddychymyg cyfunol, mae byd GALWAD yn y dyfodol wedi’i greu drwy broses adeiladu byd a arweiniwyd i ddechrau gan Alex McDowell (Adroddiad Lleiafrifol) gyda 120 o bobl ledled Cymru, gyda’r stori’n dod yn fyw gan dros 400 o ddylunwyr ac awduron, cerddorion, gwneuthurwyr ffilm, technolegwyr ac artistiaid yng Nghymru.

 

Wedi'i gynghori gan wyddonwyr hinsawdd a sefydliadau cymunedol, datblygwyd y stori i archwilio byd sy'n cael ei effeithio gan newid yn yr hinsawdd a'i drawsnewid gan y newidiadau cymdeithasol sy'n deillio o hynny. Mae ei arloesedd yn gorwedd yn y cyfuniad o ddau fath gwahanol iawn o gynhyrchu – gwneud ffilmiau a pherfformiad byw a dod â'r rheini at ei gilydd trwy ffurfiau newydd o rannu ar draws y cyfryngau cymdeithasol i greu stori mewn amser real.

 

Delwedd: Drama Deledu GALWAD mewn cynhyrchiad Llun: Kirsten McTernan

Fideo BSL

bottom of page