A member of the GALWAD film crew standing by a camera. Photo by Kirsten McTernan.

CREU GALWAD

Gweithred greadigol ac uchelgeisiol o ddychymyg cyfunol yw GALWAD, a dyfodol sydd wedi’i greu drwy broses creu bydoedd a gafodd ei harwain i ddechrau gan Alex McDowell (Minority Report) gyda 120 o bobl ledled Cymru, gyda’r stori’n dod yn fyw diolch i dros 200 o ddylunwyr, awduron, cerddorion, gwneuthurwyr ffilm, technolegwyr ac artistiaid Cymru.

 

Gyda chyngor gan wyddonwyr hinsawdd a sefydliadau cymunedol, mae'r stori wedi'i datblygu i archwilio byd sydd wedi profi effaith newid hinsawdd ac sy'n cael ei drawsnewid gan y newidiadau cymdeithasol sy'n deillio o hynny. Mae’n arloesol yn sgil y cyfuniad o ddau fath gwahanol iawn o gynhyrchu – gwneud ffilmiau a pherfformiad byw, a dod â'r rheini at ei gilydd drwy ffurfiau newydd o ddosbarthu ar draws y cyfryngau cymdeithasol i greu stori mewn amser go iawn.

COFRESTRWCH I DDILYN Y STORI

Diolch am ddilyn

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Spotify