top of page
Still from TV drama featuring Nadeem Islam as Dhiru_edited_edited.jpg

 CYNHWYSIAD RADICAL

Wedi ymrwymo i gynhwysiant radical o’r cychwyn cyntaf, aeth GALWAD ati i newid y stori drwy newid y storïwyr – gyda chastio cynhwysol, ieithoedd lluosog, fformat hygyrch a phroses greadigol gydweithredol yn cynnwys dros 400 o bobl greadigol a chymunedau ledled Cymru.

Roedd gan GALWAD ymagwedd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn at fynediad a chynhwysiant ac roedd yn dathlu cyfranogiad amrywiol.

Buom yn gweithio gydag ymgynghorwyr o wahanol gymunedau i sicrhau bod y stori’n cael ei llywio a’i chreu gan amrywiaeth o brofiadau bywyd.

Roedd GALWAD yn gynhyrchiad amlieithog. Roedd Cymraeg, Saesneg ac Iaith Arwyddo Prydain (BSL) yn rhan annatod o’r stori, ac fe’u defnyddiwyd drwy gydol y broses greadigol. Roeddem wedi ymrwymo i gynhwysiant Byddar a dylunio stori a oedd yn gynhwysol ar gyfer cyfranwyr a chynulleidfaoedd Byddar.

DARLLENWCH EIN HADRODDIAD ASTUDIAETH ACHOS AR FYNEDIAD:

Mae’r holl gynnwys wedi’i rannu ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol gyda chapsiynau, ond er mwyn cael cyfres lawn o ddewisiadau mynediad bydd angen i chi fynd i’n gwefan - GALWAD.info lle gallwch ddewis o blith y dewisiadau canlynol:

 

  • Capsiynau Caeedig Saesneg

  • Iaith Arwyddion Prydain

  • Disgrifiadau Sain Cymraeg

  • Disgrifiadau Sain Saesneg

Delwedd: Nadeem Islam fel Dhiru mewn llyn llonydd o’r ddrama deledu GALWAD

GWYLIWCH FUNUD GYDA…

YN YR ADRAN HON

Boo Golding as Keefer in the GALWAD TV drama
bottom of page