Y TÎM

Rydym wedi bod yn adeiladu cwmni creadigol ledled Cymru gan gynnwys artistiaid, technolegwyr, dylunwyr, cyfansoddwyr, perfformwyr byw ac ysgrifennwyr a fydd yn creu GALWAD yn 2022, mewn cydweithrediad â'n hadeiladwyr byd. Cyhoeddir manylion yn fuan iawn, ynghyd â chyfleoedd i gymryd rhan yn y datblygiad creadigol.

Cynhyrchir GALWAD gan Casgliad Cymru, partneriaeth draws-sector ledled Cymru dan arweiniad National Theatre Wales sy'n cynnwys Canolfan Technoleg Amgen, Clwstwr, Celfyddydau Anabledd Cymru, Ffilm Cymru, Frân Wen a Sugar Creative.

Ein partneriaid cymunedol yw CellB, Citizens Cymru, Tîm Cymorth Ieuenctid Lleiafrifoedd Ethnig (EYST) ac Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful.

Mae ein Pwyllgor Prosiect yn cynghori ac yn arwain ein tîm. Maent yn cynnwys cynghorwyr ym maes newyddiaduraeth a newyddion dinasyddion, cyfiawnder ac addysg gymdeithasol a hiliol, artistiaid annibynnol a chynhyrchwyr theatr, technoleg greadigol a'r cyfryngau, gwaith cymorth ieuenctid, hawliau ffoaduriaid a mudol, cyfiawnder hinsawdd a datblygu cynaliadwy, busnes a datblygu economaidd.

Dros y misoedd nesaf, byddwn yn cyhoeddi ein partneriaid darlledu, talent a datblygu sgiliau i ddod â'r prosiect hwn yn fyw yn 2022 er mwyn rhoi’r cyfle i dalent heb gynrychiolaeth ddigonol ym mhopeth a wnawn.

Cofrestrwch i'n cylchlythyr i ddarganfod mwy neu dilynwch ein cyfryngau cymdeithasol

NTW logo
Fran Wen logo
Ffilm Cymry Wales logo
Disability Arts Cymru logo
clwstwr logo
Centre for alternative technology logo