Screenshot 2022-06-27 at 12_edited.jpg

Y TÎM

Rydym wedi bod yn adeiladu cwmni creadigol ledled Cymru gan gynnwys artistiaid, technolegwyr, dylunwyr, cyfansoddwyr, perfformwyr byw ac ysgrifennwyr a fydd yn creu GALWAD yn 2022, mewn cydweithrediad â'n hadeiladwyr byd

Cynhyrchir GALWAD gan Casgliad Cymru, partneriaeth draws-sector ledled Cymru dan arweiniad National Theatre Wales sy'n cynnwys Canolfan Technoleg Amgen, Clwstwr, Celfyddydau Anabledd Cymru, Ffilm Cymru, Frân Wen a Sugar Creative.

Ein partneriaid cymunedol yw CellB, Citizens Cymru, Tîm Cymorth Ieuenctid Lleiafrifoedd Ethnig (EYST) ac Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful.

Dros y misoedd nesaf, byddwn yn cyhoeddi ein partneriaid darlledu, talent a datblygu sgiliau i ddod â'r prosiect hwn yn fyw yn 2022 er mwyn rhoi’r cyfle i dalent heb gynrychiolaeth ddigonol ym mhopeth a wnawn.