top of page
15 members of the GALWAD creative team stand in a circle on a grass lawn in front of a mountain in Blaenau Festiniog. Photo by Ifan James.

CAST & TÎM

CAST

CAST - DRAMA 2052

CAST - 2022 BYW

CAST - 2052 ENSEMBLE

Anais Jessica Berinde
Seiriol Davies
Richard Harrington
Asnath Losala
Kel Matsena 
Justin Melluish
Rhiannon Oliver 
Jenna Preece
Mali Ann Rees
Owen Teale

TÎM CREADIGOL

GWEITHGOR CREADIGOL

CYNGHORWYR

Cymuned Blaenau Ffestiniog, Cell B, Canolfan y Dechnoleg Amgen, y Deaf Talent Collective, Celfyddydau Anabledd Cymru (DAC), Tîm Cefnogi Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid (EYST), Ymddiriedolaeth Hamdden, a Shirish Kulkarni.

COREOGRAFFI A CHYFARWYDDO SYMUD