top of page
Close-up of a tree trunk in a forest, taken from below.

ADNODDAU

Mae GALWAD wedi’i ysbrydoli gan ymchwil a syniadau am y dyfodol – o wyddoniaeth hinsawdd i gyfiawnder cymdeithasol, o arloesi technolegol i ffasiwn cynaliadwy.

Datblygwyd ein rhaglen ysgolion – Wythnos yn y Dyfodol – gydag Eco-Sgolion ledled Cymru ac mae’r adnoddau ysgolion ar gael am ddim i’w lawrlwytho isod.

Mae prosiect Ystafell Newyddion y Bobl yn bartneriaeth gyda'r Bureau of Investigative Journalism a'r Solutions Journalism Network lle datblygodd naw o newyddiadurwyr dinasyddion erthyglau a ysbrydolwyd gan GALWAD.

Roedd Adeiladu Byd yn gyfres o dair sgwrs wedi’u recordio ar y pwnc o wthio ffiniau arfer creadigol cyfredol.

 

bottom of page