Composite image of the guests featured on episodes of Building Worlds.

ADEILADU BYD

Cyfres ar-lein o sgyrsiau yw ADEILADU BYD sy’n cael eu harwain gan y bobl greadigol, yr awduron a’r artistiaid y tu ôl i greu GALWAD a chyfoedion ysbrydoledig yn eu meysydd. Mae’r gyfres yn cael ei chynnal gan yr ymchwilydd a’r newyddiadurwr ymchwiliol llwyddiannus, Shirish Kulkarni. 

HANNAH BEACHLER A SHIRISH KULKARNI

“Ni yw’r cynfas mae’r stori’n byw arno. Rhaid i ni greu'r cynfas yna – a phenderfynu a fydd symudiad ynddo, sut fydd trawiadau’r brwsh yn edrych, beth fydd y lliwiau” – Hannah Beachler

 

Y dylunydd cynhyrchu Black Panther Hannah Beachler sy’n archwilio’r gwaith o ddyfeisio’r dyfodol gyda’r newyddiadurwr ac aelod o Dîm Creadigol GALWAD Shirish Kulkarni – yn ogystal â chreu hanes yn y diwydiant ffilm.

EMILY BURNETT AC ABI MORGAN​

 

“Mae angen athro da ar y rhan fwyaf ohonon ni sy'n dweud, rwyt ti’n wych, galli di wneud hyn, dal ati. Os oes gen ti rywbeth i’w ddweud, fe wnaiff pobl wrando.” – Abi Morgan

 

Y sgriptiwr llwyddiannus Abi Morgan (The Iron Lady, Shame, Suffragette) sy’n sgwrsio gydag un o awduron GALWAD Emily Burnett yn trafod eu heiliadau o ysbrydoliaeth ac ysgrifennu ar gyfer y sgrin yn 2022.

CIARAN FITZGERALD A JACK THORNE

 

“Mae actorion anabl yn cael eu castio mewn rhannau erbyn hyn oherwydd bod ganddyn nhw bwysigrwydd yn hytrach nag oherwydd tocenistiaeth. Maen nhw wedi creu bwlch yn y drws – nawr mae’n rhaid i ni gydio yn y drws a’i orfodi i agor, fel na fydd hynny byth yn stopio.” – Jack Thorne

 

Y sgriptiwr llwyddiannus Jack Thorne (Harry Potter and the Cursed Child; His Dark Materials; Shameless) sy’n trafod sut mae pobl anabl yn cael eu trin yn y diwydiant ffilm ac adloniant gydag un o awduron GALWAD, Ciaran Fitzgerald.

Building Worlds / Adeiladu Bydoedd: Emily Burnett & Abi Morgan
47:22
GALWAD: A story from our future

Building Worlds / Adeiladu Bydoedd: Emily Burnett & Abi Morgan

In this first episode of Building Worlds, writer and BAFTA-winning actress Emily Burnett sits down with multi-award winning screenwriter Abi Morgan to discuss their breakthrough moments and writing for screen in 2022. Building Worlds is led by the creatives, writers and artists behind the making of GALWAD – an ambitious pan-Wales story set in the future – and inspirational peers in their fields. It is hosted by award-winning investigative journalist and researcher, Shirish Kulkarni. GALWAD, part of UNBOXED: Creativity in the UK, will see Wales’ boldest talent in screen, performance and creative technology create a multi-platform story with participants across Wales to unfold in real-time over a week – exploring a possible future in 30 years’ time. // Yn y bennod gyntaf hon o Adeiladu Bydoedd, mae’r awdur a’r actor a wobrwywyd gan BAFTA, Emily Burnett, yn eistedd i lawr gyda’r awdur sgrin arobryn, Abi Morgan, i drafod eu hadegau arloesol ac ysgrifennu ar gyfer y sgrin yn 2022. Mae Adeiladu Bydoedd yn cael ei arwain gan y bobl greadigol, yr awduron a’r artistiaid y tu ôl i greu GALWAD – stori uchelgeisiol ar gyfer Cymru gyfan wedi’i gosod yn y dyfodol – a chyfoedion ysbrydoledig yn eu meysydd. Fe'i cynhelir gan y newyddiadurwr ac ymchwilydd ymchwiliol arobryn, Shirish Kulkarni. Bydd GALWAD, rhan o UNBOXED: Creativity in the UK, yn gweld talent orau Cymru ym maes sgrin, perfformio a thechnoleg greadigol yn creu stori aml-lwyfan gyda chyfranogwyr ledled Cymru fydd yn datblygu mewn amser real dros gyfnod o wythnos – gan archwilio dyfodol posibl ymhen 30 mlynedd.
Building Worlds / Adeiladu Bydoedd: Hannah Beachler & Shirish Kulkarni
01:02:05
GALWAD: A story from our future

Building Worlds / Adeiladu Bydoedd: Hannah Beachler & Shirish Kulkarni

In this second Building Worlds online event, Academy Award-winning, Black Panther production designer Hannah Beachler explores inventing the future with investigative journalist and GALWAD Creative Team member Shirish Kulkarni – as well as making history in the film industry. Hannah’s trailblazing moments include becoming the first African American to win an Academy Award for Production Design for her work on Black Panther, and designing Beyonce’s visual concept album and artistic triumph, Lemonade. Building Worlds is led by the creatives, writers and artists behind the making of GALWAD – an ambitious pan-Wales story set in the future – and inspirational peers in their fields. GALWAD, part of UNBOXED: Creativity in the UK, will see Wales’ boldest talent in screen, writing and performance create a multi-platform story with participants across Wales to unfold in real-time over a week. // Yn yr ail ddigwyddiad ar-lein Adeiladu Bydoedd hwn, bydd dylunydd cynhyrchu 'Black Panther', enillydd Gwobr yr Academi Hannah Beachler, yn archwilio dyfeisio’r dyfodol gyda’r newyddiadurwr ymchwiliol ac aelod o Dîm Creadigol GALWAD Shirish Kulkarni – yn ogystal â chreu hanes yn y diwydiant ffilm. Mae eiliadau arloesol Hannah yn cynnwys bod yr Americanwr Affricanaidd cyntaf i ennill Gwobr yr Academi ar gyfer Dylunio Cynhyrchiad am ei gwaith ar Black Panther, a dylunio albwm cysyniad gweledol Beyonce a'r gamp artistig, Lemonade. Mae Building Worlds yn cael ei arwain gan y bobl greadigol, yr awduron a’r artistiaid y tu ôl i greu GALWAD – stori uchelgeisiol ar gyfer Cymru gyfan wedi’i gosod yn y dyfodol – a chyfoedion ysbrydoledig yn eu meysydd. Bydd GALWAD, rhan o UNBOXED: Creativity in the UK, yn gweld talent orau Cymru ym maes ysgrifennu a pherfformio ar gyfer y sgrin yn creu stori aml-lwyfan gyda chyfranogwyr ledled Cymru fydd yn datblygu mewn amser real dros gyfnod o wythnos.
SIGN UP TO FOLLOW THE STORY

Thanks for subscribing!

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Spotify
COFRESTRWCH I DDILYN Y STORI

Diolch am ddilyn

YN YR ADRAN HON

Ensemble young cast on set GALWAD drama Photo Kirsten McTernan