top of page
Day 4 - Planet.jpg

DYDD 4

DYDD 4 – Y BLANED

Nid yw'n ddigon i ofalu amdanom ein hunain a'n cymunedau - mae ein planed ein hangen. Mae adroddiad newyddion o’r dyfodol yn rhybuddio am dymereddau uchel iawn, ac mae Efa’n dweud wrthym sut yr effeithiodd llifogydd ar leoedd yr ymwelodd â nhw yng Nghymru yn y dyfodol. Gallai newidiadau mawr fel ailgoedwigo wneud gwahaniaeth enfawr, fel y dysgwn gan yr arbennig Maint Cymru, a bydd gêm ryngweithiol yn profi y gall pethau cyffredin fel madarch a gwymon hefyd gael effaith anhygoel. Mae yna recordiad o sesiwn holi-ac-ateb byw gyda'r ffotograffydd bywyd gwyllt Ben Porter, sy'n rhannu ei angerdd dros warchod y planhigion a'r anifeiliaid o'n cwmpas.

FIDEOS

GWEITHGAREDDAU

ADNODDAU A CHYSYLLTIADAU  'R CWRICWLW

 

Gerddi Stori - Gweithgaredd i ddylunio gofod tyfu bwyd cynaliadwy ar raddfa fach wedi'i uwchgylchu sydd hefyd yn adrodd stori.

Ffyngau’r Dyfodol – Darganfod pa mor bwysig y gallai ffyngau fod ar gyfer ein dyfodol, gyda gweithgaredd ar sut mae ffyngau yn cyfathrebu ar draws pellteroedd mawr.

Arloeswyr y Dyfodol - Gan ddefnyddio ysbrydoliaeth gan bobl ifanc yn fyd-eang, mae'r gweithgaredd hwn yn herio myfyrwyr i ddod yn ddatryswyr problemau a dyfeiswyr y dyfodol.

< DYDD 3                                                                                                      DYDD 5 >

bottom of page