UNBOXED

Mae UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yn ddathliad unwaith-mewn-oes o greadigrwydd, a gynhelir ledled Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban, Cymru ac ar-lein rhwng Mawrth a Hydref 2022.

Rydyn ni'n codi'r caead ar 10 syniad newydd syfrdanol, wedi'u siapio ar draws gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a mathemateg gan talent gwych sy'n gweithio mewn cydweithrediadau annisgwyl. Mae hrofiadau bythgofiadwy yn dod i leoedd a gofodau ledled y DU: o drefi arfordirol a chanol dinasoedd i ardaloedd syfrdanol o harddwch naturiol.

Byddwch chi'n gallu mwynhau UNBOXED yn bersonol, ar y teledu, ar y radio ac ar-lein - yn rhad ac am ddim. Ac rydym am i chi gymryd rhan yn rhaglenni dysgu ledled y DU, gweithdai a digwyddiadau arbennig neu hyd yn oed chwarae rhan ganolog wrth helpu dod a’r 10 prosiect rhyfeddol hyn yn fyw.

UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU yw'r rhaglen greadigol fwyaf uchelgeisiol a gyflwynwyd erioed ar y glannau hyn. Mae wedi'i ariannu a'i gefnogi gan bedair llywodraeth y DU, ac mae'n cael ei gyd-gomisiynu gyda Chyngor Dinas Belffast, EventScotland a Cymru Creadigol. Ymunwch â miliynau ar gyfer yr archwiliad pwysig hwn o sut mae gan greadigrwydd - ein creadigrwydd - y pŵer i newid y byd.